Bygdegårdsföreningen består av

Styrelsen 2024

Ordförande:           Torsten Wahlström

Vise Ordförande:  

Kassör:                   Mona Tengroth

Sekreterare:           Annette Jonsson

Samankallande aktivitetskommitté: Ingrid Gunnarsson

Ledarmöter: Swen-Arne Gunnarsson, Ingrid Gunnarsson, Bengt Karlsson, Gunilla Karlsson, Lennart Johansson,Inger Johansson, Johannes Algebäck, Lisa pettersson

Suppleanter: Roland Andersson,  Rune Larsson,Anders Rahm, Egon Gunnarsson

Essunga bygdegård

Essunga bygdegårdsförening är en aktiv förening och driver Essunga bygdegård.

Bygdegården byggdes som en skola under slutet av 1800 talet och har sedan dess byggds ut och om vid flera tillfällen. 2018 hade Bygdegårdsföreningen 60 års jubileum som förening.

Bygdegårdsföreningen vill med sin verksamhet skapa aktiva möten mellan bygdens innevånare i olika åldrar. Det är också viktig att bygden har en samlingspunkt med utrymme för många personer samtidigt. Detta för en levande landsbygd för gammal och ung.

Såväl uthyrning som egna aktiviteter bedrivs i vår bygdegård och bygdegårdsföreningen har ett gott samarbete med studieförbundet Vuxenskolan.