Föreningens folkbildningsaktiviteter sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan

Vi har instalerat en Hjärtstartare på utsidan av entrén på bygdegården .

Vi har fått medel av Sparbanksstiftelsen till att köpa in hjärtstartaren

 

Varmt välkomna till Essunga Bygdegård

Vi anordnar en aktivitet i månaden av skiftande sort.

Det ska finnas något för alla som ska vara trevligt eller intressant

Vi har fått ekonomiskt stöd för

Vi har fått ekonomiskt stöd för "utrustning för nutida och framtida teknik" från Sparbanksstiftelsen

Föreningens folkbildningsaktiviteter sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan

 Föreningen tackar Sparbanksstiftelsen för coronabidrag som gjort att vi klarat av våra fasta utgifter för 2021.

Varmt välkomna till Essunga Bygdegård

Vi anordnar en aktivitet i månaden av skiftande sort.

Det ska finnas något för alla som ska vara trevligt eller intressant

Vi har fått ekonomiskt stöd för

Vi har fått ekonomiskt stöd för "utrustning för nutida och framtida teknik" från Sparbanksstiftelsen