Föreningens folkbildningsaktiviteter sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan

 

Föreningen tackar Sparbanksstiftelsen för coronabidrag som gjort att vi klarat av våra fasta utgifter för 2021.

                                                           

 OBS: kika gärna in på aktuelltsidan och förbättringar i bygdegården

Varmt välkomna till Essunga Bygdegård

Vi anordnar en aktivitet i månaden av skiftande sort.

Det ska finnas något för alla som ska vara trevligt eller intressant

Vi har fått ekonomiskt stöd för "utrustning för nutida och framtida teknik" från Sparbanksstiftelsen